Jesteśmy zespołem psychoterapeutów pracujących w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Uważamy, że słowa i czyny znaczą coś więcej niż tylko świadome intencje. W terapii mamy na celu nie tylko chwilową ulgę czy wyeliminowanie dokuczliwych objawów, ale głębszą zmianę nieświadomego, uwewnętrznionego wzorca relacji, który często stanowi przyczynę powtarzających się problemów. Tak rozumiana terapia daje człowiekowi szanse wzmocnienia sił psychicznych, trwałego przepracowania swych problemów i sięgnięcia po bardziej dojrzałe sposoby budowania relacji. Umożliwia to przeżywanie satysfakcji w życiu pomimo doświadczanych przeszkód i konfliktów, których nie sposób uniknąć.

Beata Hawryłko-Zygmunt

tel.: 508 059 701

Certyfikowana psychoterapeutka (certyfikat nr 65), socjoterapeutka i superwizorka socjoterapii (certyfikat nr 29) oraz treningu interpersonalnego, trener I i II stopnia PTP (certyfikat nr 437). Prezes Oddziału Lubelskiego PTPPd.

Głównym obszarem jej zaangażowania jest psychoterapia indywidualna osób dorosłych i psychoterapia grupowa. W Ambulatorium Leczenia Zaburzeń Osobowości OTP  prowadzi diagnozę i terapię psychodynamiczną w oparciu o model relacji z obiektem Otto Kernberga (TFP).

Jako współpracownik merytoryczny  KCP prowadzi zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Prowadzi również treningi interpersonalne i inne formy grupowe rozwoju  zawodowego osób pracujących w obszarze kontaktu z drugim człowiekiem.

Posiada doświadczenie i kwalifikacje w prowadzeniu superwizji indywidualnej i grupowej.

e-mail: bhawrylko@osrodek-psychoterapii.pl

www: BeataHawrylkoZygmunt.pl

Agnieszka Nowak

tel.: 608 670 617

W ramach praktyki prywatnej zajmuje się psychoterapią indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Współinicjatorka programu Szczęśliwa rodzina skierowanego do rodziców dzieci do 3 lat. Specjalizuje się w szkoleniach wspierających umiejętności wychowawcze rodziców mających dorastające dzieci.

Psycholog i psychoterapeutka. Licencjonowana trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowana socjoterapeutka i superwizorka socjoterapii (nr cert. 35).

Absolwentka Wydziału Psychologii KUL oraz 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Członkini Polskiego Towarzystwa Pyschoterapii Psychodynamicznej.

Współpracownik merytoryczny Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego prowadzący zajęcia na Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

e-mail: anowak@osrodek-psychoterapii.pl

Magdalena Piotrkowska

tel.: 605 221 456

Psycholog kliniczny (nr LBL 0023), certyfikowany psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej  nr 119), trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (rekomendacja nr 215). Współpracownik merytoryczny i superwizor szkoleniowy  Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego prowadzący zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Członek Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Pyschoterapii Psychodynamicznej(III kadencja). Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych i młodzieży. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Aktualnie uczestniczy w całościowym kilkuletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości –Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu –TFP, organizowanym przez Personality Disorders Institute Weill Medical Collage of Cornell University (USA) pod superwizją dr.Sergio Dazzi.

e-mail: mpiotrkowska@osrodek-psychoterapii.pl

www: PiotrkowskaMagdalena.pl

Mateusz Łukasik

tel.: 601 643 073

W ramach praktyki prywatnej zajmuje się pomocą psychologiczną oraz prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży, jak również  terapię par i małżeństw w ujęciu psychodynamicznym. Pracę poddaje stałej superwizji.

Psycholog (UMCS), psychoterapeuta. Ukończył 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (kursy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej z dorosłymi i młodzieżą, pracując w systemie oświaty, systemie opieki społecznej i opieki zdrowotnej.

Uczestniczył we własnej, dwuletniej analizie grupowej (self-experience). Ukończył trzymiesięczny staż kliniczny na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

e-mail: mlukasik@osrodek-psychoterapii.pl

www: MateuszLukasik.pl

dr Anna Pańczak (Zaborska)

tel.: 505 509 393

Psycholog, psychoterapeuta, dr n. med. oraz certyfikowany specjalista terapii środowiskowej (nr cert.160/2011).
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży w języku polskim oraz języku angielskim, jak również terapię par i małżeństw w ujęciu psychodynamicznym. Ukończyła 4-letnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Wieloletni pracownik II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej SPSK nr 1 oraz członek zespołu leczenia środowiskowego w Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii Ex Cordis.
Ma bogate doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne w pracy z osobami z trudnościami osobowościowymi, zaburzeniami nerwicowymi i depresyjnymi oraz z osobami po kryzysie psychotycznym. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Aktualnie uczestniczy w całościowym kilkuletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości –Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu –TFP, organizowanym przez Personality Disorders Institute Weill Medical Collage of Cornell University (USA) pod superwizją dr.Sergio Dazzi.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Międzynarodowego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (The International Society of Transference-Focused Psychotherapy).

e-mail: apanczak@osrodek-psychoterapii.pl

www: LublinPsycholog.pl

Agnieszka Pitura

tel.: 512 234 741

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową z osobami dorosłymi i młodzieżą.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uczestniczka 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach służby zdrowia, placówkach oświatowych i systemie opieki społecznej.

dr Mariola Stecka

tel.: 504 183 587

Psycholog, dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna i wykładowca akademicki, doktorat uzyskała z dziedziny Psychiatrii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracę poddaje regularnej superwizji.

Doświadczenie zdobywała w placówkach służby zdrowia, placówkach akademickich, a także prowadząc szkolenia z zakresu kompetencji interpersonalnych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i pacjentów młodzieżowych.

e-mail: mk.stecka@gmail.com

www: www.NieUciekaj.com

Karolina Sobot-Kasperska

tel.: 505 034 313

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. Uczestnik  Szkoły Psychoterapii realizowanej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  Prowadzi psychoterapię indywidualną  oraz grupową dzieci i młodzieży. Współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży SANUS w Lublinie. Doświadczenie zdobywała współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz placówkami oświatowymi. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

 

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz sekcji Psychoterapii dzieci i młodzieży.

e-mail: ksobot@osrodek-psychoterapii.pl

Paweł Wójcik

tel. 791 133 793

Pedagog Specjalny, Specjalista Terapii Uzależnień, Psychoterapeuta Psychodynamiczny w procesie certyfikacji.

Specjalizuje się w terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz od czynności np. takich jak: hazard, internet, seks, zakupy. Prowadzi terapię osób uzależnionych i współuzależnionych. Ponadto jako pedagog specjalny pracuje z osobami i/lub ich rodzinami, doświadczającymi trudności w relacjach społecznych oraz z młodzieżą i/lub ich rodzinami, sprawiającą trudności wychowawcze.

Swoją pracę stale poddaje superwizji.

www: www.NieUciekaj.com

Ewelina Zapała

tel. 509 548 779

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, specjalista psychoterapii uzależnień. Uczestnik  Szkoły Psychoterapii realizowanej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Pracuje w Ośrodku Terapii Uzależnień oraz w poradni psychologicznej w Centrum Medycznym Przyjaźni.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

e-mail: ewelina.marta.zapala@gmail.com

lek. med. Iwona Partyka-Czerniawska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Klinice Psychiatrii w Lublinie, Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie oraz w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Pracuje również w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Zajmuje się diagnozowaniem i kompleksowym leczeniem zaburzeń psychicznych z zakresu psychiatrii dorosłych jak i psychiatrii wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych (nerwicowych), zaburzeń adaptacyjnych, ADHD, zaburzeń odżywiania, zaburzeń zachowania oraz zachowań autoagresywnych. Ponadto zainteresowana tematyką chorób psychosomatycznych. W trakcie pracy poznała podstawy głównych nurtów psychoterapeutycznych. Ukończyła szkolenie I stopnia z psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy. Współautorka publikacji w czasopismach naukowych dotyczących zaburzeń psychosomatycznych.

DSC_7014Beata Hawryłko-Zygmunt tel.: 508 059 701 Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (certyfikat nr 65), socjoterapeutka i superwizorka socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 29), trener I i II stopnia PTP (certyfikat nr 437). Prezes Wschodniego Oddziału PTPPd. Głównym obszarem jej zaangażowania jest psychoterapia indywidualna osób dorosłych, psychoterapia grupowa i terapia małżeńską w ujęciu psychodynamicznym. W Ambulatorium Leczenia Zaburzeń Osobowości OTP  prowadzi diagnozę i terapię psychodynamiczną w oparciu o model relacji z obiektem Otto Kernberga (TFP). Jako współpracownik merytoryczny  KCP prowadzi od 10 lat zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Prowadzi również treningi interpersonalne i inne formy grupowe rozwoju  zawodowego osób pracujących w obszarze kontaktu z drugim człowiekiem. Posiada doświadczenie i kwalifikacje w prowadzeniu superwizji indywidualnej i grupowej. e-mail: bhawrylko@osrodek-psychoterapii.pl www: BeataHawrylkoZygmunt.pl


Agnieszka NowaDSC_7043k

tel.: 608 670 617

W ramach praktyki prywatnej zajmuje się psychoterapią indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Współinicjatorka programu Szczęśliwa rodzina skierowanego do rodziców dzieci do 3 lat. Specjalizuje się w szkoleniach wspierających umiejętności wychowawcze rodziców mających dorastające dzieci.

Psycholog i psychoterapeutka. Licencjonowana trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowana socjoterapeutka i superwizorka socjoterapii (nr cert. 35).

Absolwentka Wydziału Psychologii KUL oraz 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Członkini Polskiego Towarzystwa Pyschoterapii Psychodynamicznej.

Współpracownik merytoryczny Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego prowadzący zajęcia na Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

e-mail: anowak@osrodek-psychoterapii.pl

DSC_7207Magdalena Piotrkowska tel.: 605 221 456 Psycholog kliniczny (nr LBL 0023), psychoterapeutka, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (rekomendacja nr 215). Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych i młodzieży. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Współpracownik merytoryczny Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego prowadzący zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Członek Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Pyschoterapii Psychodynamicznej. e-mail: mpiotrkowska@osrodek-psychoterapii.pl www: PiotrkowskaMagdalena.pl


Mateusz ŁukasikIMG_8637

tel.: 601 643 073

W ramach praktyki prywatnej zajmuje się pomocą psychologiczną i prowadzi psychoterapie z osobami dorosłymi i z młodzieżą. Pracę poddaje stałej superwizji.

Psycholog (UMCS), psychoterapeuta. Ukończył 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (kursy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej (psychoterapia, warsztaty tematyczno-rozwojowe, trening umiejętności psychospołecznych) z dorosłymi i młodzieżą (w systemie oświaty, systemie opieki społecznej, opieki zdrowotnej, jednostce wojskowej, organizacjach pozarządowych).

Uczestniczył we własnej, dwuletniej analizie grupowej (self-experience). Ukończył trzymiesięczny staż kliniczny na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz staż współprowadząc I rok zajęć na Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Terapii Młodzieży.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

e-mail: mlukasik@osrodek-psychoterapii.pl

www: MateuszLukasik.pl


DSC_6772Anna Pańczak (Zaborska) tel.: 505 509 393 Prowadzi psychoterapię indywidualna osób dorosłych w języku polskim i angielskim. Pracuje pod superwizją. Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła Wydział Psychologii UMCS i 4-letnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada certyfikat specjalisty psychiatrii środowiskowej wydawany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje jako asystent w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ma bogate doświadczenie w pracy z osobami z trudnościami osobowościowymi, zaburzeniami nerwicowymi i depresyjnymi oraz z osobami po kryzysie psychotycznym. e-mail: apanczak@osrodek-psychoterapii.pl www: LublinPsycholog.pl


IMG_8713Marcin Sękowski

tel.: 572 562 314

Prowadzi psychoterapię z osobami dorosłymi i młodzieżą. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta, adiunkt w Katedrze Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Członek Zarządu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

e-mail: msekowski@osrodek-psychoterapii.pl


DSC_7321Kuba Jurkowski tel.: 602 402 201 Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Absolwent Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora i studiów pedagogicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie w trakcie kształcenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednostkach ochrony zdrowia psychicznego, organizacjach samorządowych i placówkach akademickich.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. e-mail: kjurkowski@osrodek-psychoterapii.pl www: Jurkowski.edu.pl