Beata Hawryłko-Zygmunt

Psychoterapia w Lublinie, psychoterapeutka Beata Hawryłko-ZygmuntCertyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (certyfikat nr 65), socjoterapeutka i superwizorka socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 29), trener I i II stopnia PTP (certyfikat nr 437).

Prezes Wschodniego Oddziału PTPPd.

Głównym obszarem jej zaangażowania jest psychoterapia indywidualna osób dorosłych, psychoterapia grupowa i terapia małżeńską w ujęciu psychodynamicznym. W Ambulatorium Leczenia Zaburzeń Osobowości OTP  prowadzi diagnozę i terapię psychodynamiczną w oparciu o model relacji z obiektem Otto Kernberga (TFP).

Jako współpracownik merytoryczny  KCP prowadzi od 10 lat zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Prowadzi również treningi interpersonalne i inne formy grupowe rozwoju  zawodowego osób pracujących w obszarze kontaktu z drugim człowiekiem.

Posiada doświadczenie i kwalifikacje w prowadzeniu superwizji indywidualnej i grupowej. Prowadzi superwizje w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą i dorosłymi, wsparcie superwizyjne instytucji edukacyjnych, pomocowych, leczniczych, wspierając kadrę w procesie rozumienia problemów swoich podopiecznych przez zastosowanie w praktyce psychodynamicznego modelu pracy i rozumienia psychopatologii.

e-mail: bhawrylko@osrodek-psychoterapii.pl

tel.: 508 059 701

www: BeataHawrylkoZygmunt.pl