Krakowskie Centrum Psychodynamiczne 14 i 15 września zorganizowało superwizje prowadzone przez prof. Otto Kernberga i prof. Franka Yeomansa. Uczestnikami superwizji byli współpracownicy KCP i uczestnicy grup superwizyjnych prowadzonych przez superwizorów KCP. Cieszymy się, że mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w superwizji grupowej u tak wybitnych psychiatrow i  psychoterapetow w dziedzinie psychodynamicznego leczenia zaburzeń osobowości.