Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej – Oddział Wschodni

Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd) powołany w maju 2014 r. skupia psychoterapeutów psychodynamicznych oraz pozostałych specjalistów, którym bliska jest myśl psychodynamiczna w pracy zawodowej.

Celem Wschodniego Oddziału jest podnoszenie wiedzy i umiejętności psychoterapeutów psychodynamicznych oraz popularyzowanie psychoterapii psychodynamicznej wśród praktykujących psychoterapeutów oraz osób szkolących się i zainteresowanych tym paradygmatem.

W planie rocznym działań Wschodniego Oddziału PTPPd w Lublinie przewidujemy:

1. Otwarty cykl dyskusyjno ?filmowy ?Zaburzenia osobowości naszych czasów?. 

2. Spotkania warsztatowe praktykujących psychoterapeutów,  dotyczące doskonaleniu techniki w  przeprowadzenia wywiadu strukturalnego i stawianiu diagnozy strukturalnej.

3. Zamknięte spotkania kliniczne i superwizje koleżeńskie dotyczące pracy z pacjentem o różnym poziomie organizacji osobowości.

4. Seminaria otwarte dotyczące recenzji przeczytanych książek i artykułów, analizy tekstów , oraz szkoleniowych materiałów wideo.

5. Wystąpienia zewnętrzne  w Terenowych Odziałach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego w Lublinie propagujące TFP (psychoteraterapia skoncentrowana na przeniesieniu) jako skuteczny model leczenia zaburzeń osobowości.

6. Przygotowania konferencji dotyczącej rozwoju w Polsce  socjoterapii w ujęciu psychodynamicznym.

Osoby zainteresowane członkostwem we Wschodnim Oddziale PTPPd prosimy o kontakt telefoniczny 607 999 361 lub mailowy otp@vp.pl