American Beauty – Psychodynamiczny Klub Filmowy

30 maja (w piątek) o godzinie 18 miała miejsce pierwsza projekcja filmu i dyskusja w ramach Psychodynamicznego Klubu Filmowego.

Po obejrzeniu filmu American Beauty, Paweł Aleksandrowicz wraz z psychoterapeutami z Ośrodka Terapii Psychodynamicznej (Beatą Hawryłko-Zygmunt, Agnieszką Nowak, Magdaleną Piotrkowską, Mateuszem Łukasikiem, Marcinem Sękowskim) poprowadził ciekawą dyskusję, której myślą przewodnią była teza, że widz swoją interpretacją nadaje nowy sens dziełu.

Dyskusja dotyczyła m.in. wpływu kultury amerykańskiej na bohaterów filmu, symboliki barw, relacji między postaciami oraz wymiaru psychologicznego bohaterów. Udało nam się odpowiedzieć na pytanie które trudności bohaterów wynikają z kryzysu rozwojowego, oraz u których bohaterów cierpienie wynika ze sztywności mechanizmów obronnych i/lub zaburzonej struktury osobowości.

Dziękujemy za udział w dyskusji i zapraszamy na kolejne odsłony Cyklu – już październiku.

Poniżej „Plakat” opisujący wydarzenie:
Psychodynamiczny Klub Filmowy – projekcja 1