Aneta Gerhant

Jest lekarzem psychiatrą z wieloletnim doświadczeniem w pracy w poradni zdrowia psychicznego jak również w całodobowych oddziałach szpitalnych.

  Aktualnie pracuje w II Klinice Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej SPSK Nr 1 w Lublinie oraz prowadzę zajęcia z psychiatrii ze studentami wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii oraz współautorką recenzowanych publikacji naukowych.

    Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń lękowych, afektywnych (depresja, dystymia, choroba afektywna dwubiegunowa)  psychoz, otępień. Udziela wsparcia farmakologicznego osobom uzależnionym od alkoholu będących w trakcie terapii odwykowej.

 Edukacja

  • 2004    ukończony wydział lekarski Akademii Medycznej w Lublinie
  • 2012    uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii
  • 2015    uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych- specjalność psychiatria
  • 2017    I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR)
  • 2017-  podyplomowy 4,5 -letni kurs psychoterapii pod kierownictwem  prof. dr  hab. n. med. Andrzeja Cechnickiego

Agnieszka Jarząbek-Cudo

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, dietetyk.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Oddziale Psychiatrycznym dla dzieci w Łodzi, Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi w Mazowieckim oraz w Klinice Wieku Rozwojowego SPDSK w Warszawie, gdzie w latach 2013-2016 prowadziła m. in. 12-tygodniowe warsztaty dla rodziców.

Członek Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczka licznych konferencji naukowych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, a szczególnie: zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, psychogenne objadanie się i in.), zaburzenia snu, ADHD, całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspargera), zaburzenia zachowania i emocji (nerwicowe), zaburzenia psychotyczne. Odbyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie integracyjnym w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii.

lek. med. Iwona Partyka-Czerniawska (Urlop do odwołania)

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Klinice Psychiatrii w Lublinie, Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie oraz w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Pracuje również w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Zajmuje się diagnozowaniem i kompleksowym leczeniem zaburzeń psychicznych z zakresu psychiatrii dorosłych jak i psychiatrii wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych (nerwicowych), zaburzeń adaptacyjnych, ADHD, zaburzeń odżywiania, zaburzeń zachowania oraz zachowań autoagresywnych. Ponadto zainteresowana tematyką chorób psychosomatycznych. W trakcie pracy poznała podstawy głównych nurtów psychoterapeutycznych. Ukończyła szkolenie I stopnia z psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy. Współautorka publikacji w czasopismach naukowych dotyczących zaburzeń psychosomatycznych.