dr n.med. Aneta Gerhant

Jest lekarzem psychiatrą z wieloletnim doświadczeniem w pracy w poradni zdrowia psychicznego jak również w całodobowych oddziałach szpitalnych.

Aktualnie pracuje w II Klinice Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej SPSK Nr 1 w Lublinie oraz prowadzę zajęcia z psychiatrii ze studentami wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii oraz współautorką recenzowanych publikacji naukowych.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń lękowych, afektywnych (depresja, dystymia, choroba afektywna dwubiegunowa) psychoz, otępień. Udziela wsparcia farmakologicznego osobom uzależnionym od alkoholu będących w trakcie terapii odwykowej.

Edukacja:

  • 2004    ukończony wydział lekarski Akademii Medycznej w Lublinie
  • 2012    uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii
  • 2015    uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych- specjalność psychiatria
  • 2017    I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR)
  • 2017  podyplomowy 4,5 – letni kurs psychoterapii pod kierownictwem  prof. dr  hab. n. med. Andrzeja Cechnickiego.

Pani doktor konsultuje młodych dorosłych i osoby dorosłe w pierwsze soboty miesiąca przy ul. Głębokiej 10-12/34.