Jesteśmy zespołem psychoterapeutów pracujących w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Uważamy, że słowa i czyny znaczą coś więcej niż tylko świadome intencje. W terapii mamy na celu nie tylko chwilową ulgę czy wyeliminowanie dokuczliwych objawów, ale głębszą zmianę nieświadomego, uwewnętrznionego wzorca relacji, który często stanowi przyczynę powtarzających się problemów. Tak rozumiana terapia daje człowiekowi szanse wzmocnienia sił psychicznych, trwałego przepracowania swych problemów i sięgnięcia po bardziej dojrzałe sposoby budowania relacji. Umożliwia to przeżywanie satysfakcji w życiu pomimo doświadczanych przeszkód i konfliktów, których nie sposób uniknąć.

Beata Hawryłko-Zygmunt

tel.: 508 059 701

Certyfikowana psychoterapeutka (certyfikat nr 65), socjoterapeutka i superwizorka socjoterapii (certyfikat nr 29) oraz treningu interpersonalnego, trener I i II stopnia PTP (certyfikat nr 437). Prezes Oddziału Lubelskiego PTPPd.

Głównym obszarem jej zaangażowania jest psychoterapia indywidualna osób dorosłych i psychoterapia grupowa. W Ambulatorium Leczenia Zaburzeń Osobowości OTP  prowadzi diagnozę i terapię psychodynamiczną w oparciu o model relacji z obiektem Otto Kernberga (TFP).

Jako współpracownik merytoryczny  KCP prowadzi zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Prowadzi również treningi interpersonalne i inne formy grupowe rozwoju  zawodowego osób pracujących w obszarze kontaktu z drugim człowiekiem.

Posiada doświadczenie i kwalifikacje w prowadzeniu superwizji indywidualnej i grupowej.

e-mail: bhawrylko@osrodek-psychoterapii.pl

www: BeataHawrylkoZygmunt.pl

Agnieszka Nowak

tel.: 608 670 617

W ramach praktyki prywatnej zajmuje się psychoterapią indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Współinicjatorka programu Szczęśliwa rodzina skierowanego do rodziców dzieci do 3 lat. Specjalizuje się w szkoleniach wspierających umiejętności wychowawcze rodziców mających dorastające dzieci.

Psycholog i psychoterapeutka. Licencjonowana trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowana socjoterapeutka i superwizorka socjoterapii (nr cert. 35).

Absolwentka Wydziału Psychologii KUL oraz 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Członkini Polskiego Towarzystwa Pyschoterapii Psychodynamicznej.

Współpracownik merytoryczny Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego prowadzący zajęcia na Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

e-mail: anowak@osrodek-psychoterapii.pl

Magdalena Piotrkowska

tel.: 605 221 456

Psycholog kliniczny (nr LBL 0023), certyfikowany psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej  nr 119), trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (rekomendacja nr 215). Współpracownik merytoryczny i superwizor szkoleniowy  Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego prowadzący zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Członek Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Pyschoterapii Psychodynamicznej(III kadencja). Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych i młodzieży. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Aktualnie uczestniczy w całościowym kilkuletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości –Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu –TFP, organizowanym przez Personality Disorders Institute Weill Medical Collage of Cornell University (USA) pod superwizją dr.Sergio Dazzi.

e-mail: mpiotrkowska@osrodek-psychoterapii.pl

www: PiotrkowskaMagdalena.pl

Mateusz Łukasik

tel.: 601 643 073

W ramach praktyki prywatnej zajmuje się pomocą psychologiczną oraz prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży, jak również  terapię par i małżeństw w ujęciu psychodynamicznym. Pracę poddaje regularnej superwizji.

Psycholog (UMCS), psychoterapeuta. Ukończył 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (kursy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej z dorosłymi i młodzieżą, pracując w systemie oświaty, systemie opieki społecznej i opieki zdrowotnej.

Uczestniczył we własnej, dwuletniej analizie grupowej (self-experience). Ukończył trzymiesięczny staż kliniczny na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

e-mail: mlukasik@osrodek-psychoterapii.pl

www: MateuszLukasik.pl

dr Anna Pańczak (Zaborska)

tel.: 505 509 393

Psycholog, psychoterapeuta, dr n. med. oraz certyfikowany specjalista terapii środowiskowej (nr cert.160/2011).
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży w języku polskim oraz języku angielskim, jak również terapię par i małżeństw w ujęciu psychodynamicznym. Ukończyła 4-letnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Wieloletni pracownik II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej SPSK nr 1 oraz członek zespołu leczenia środowiskowego w Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii Ex Cordis.
Ma bogate doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne w pracy z osobami z trudnościami osobowościowymi, zaburzeniami nerwicowymi i depresyjnymi oraz z osobami po kryzysie psychotycznym. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Aktualnie uczestniczy w całościowym kilkuletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości –Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu –TFP, organizowanym przez Personality Disorders Institute Weill Medical Collage of Cornell University (USA) pod superwizją dr.Sergio Dazzi.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Międzynarodowego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (The International Society of Transference-Focused Psychotherapy).

e-mail: apanczak@osrodek-psychoterapii.pl

www: LublinPsycholog.pl

Agnieszka Pitura

tel.: 512 234 741

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową z osobami dorosłymi i młodzieżą.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uczestniczka 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach służby zdrowia, placówkach oświatowych i systemie opieki społecznej

e-mail: apitura@osrodek-psychoterapii.pl.

dr Mariola Stecka

tel.: 504 183 587

Psycholog, dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna i wykładowca akademicki, doktorat uzyskała z dziedziny Psychiatrii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracę poddaje regularnej superwizji.

Doświadczenie zdobywała w placówkach służby zdrowia, placówkach akademickich, a także prowadząc szkolenia z zakresu kompetencji interpersonalnych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i pacjentów młodzieżowych.

e-mail: mk.stecka@gmail.com

www: www.NieUciekaj.com

Karolina Sobot-Kasperska

tel.: 505 034 313

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. Uczestnik  Szkoły Psychoterapii realizowanej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  Prowadzi psychoterapię indywidualną  oraz grupową dzieci i młodzieży. Współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży SANUS w Lublinie. Doświadczenie zdobywała współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz placówkami oświatowymi. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

 

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz sekcji Psychoterapii dzieci i młodzieży.

e-mail: ksobot@osrodek-psychoterapii.pl

Ewelina Zapała

tel. 509 548 779

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, specjalista psychoterapii uzależnień. Uczestnik  Szkoły Psychoterapii realizowanej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Pracuje w Ośrodku Terapii Uzależnień oraz w poradni psychologicznej w Centrum Medycznym Przyjaźni.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

e-mail: ewelina.marta.zapala@gmail.com

Aleksandra Oczkowska

tel.: 502 601 694

Pracuje terapeutycznie indywidualnie i grupowo (socjoterapeutycznie) z  młodzieżą i dziećmi.

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  w Lublinie. Uczestniczka 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych i organizacjach pozarządowych.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji .

Magda Zielniak

tel.: 533 886 111

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny.
Absolwentka UMCS w Lublinie na kierunku psychologii klinicznej. Ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uczestniczka czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w placówkach opieki społecznej, Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień oraz w praktyce prywatnej.
Zajmuje się pomocą psychologiczną oraz prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Swoją pracę poddaje regularnym superwizjom.

e-mail: magda.zielniak@gmail.com

Joanna Dras

tel.: 574 180 690

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a następnie 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzoną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywa w placówkach służby zdrowia, pracując w systemie oświaty, a także prowadząc warsztaty i szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji psychospołecznych.

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Jagoda Trymczuk

tel.: 506 428 518

Psycholog, psychoterapeutka.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka 4-letniej Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w służbie zdrowia oraz organizacjach pozarządowych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Joanna Romanek

tel.: 733 055 877

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (kursy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Prowadzi psychoterapię indywidualną z osobami dorosłymi i młodzieżą. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach służby zdrowia.

Alicja Kowalczyk-Skorupa

tel.: 783 797 958

Psycholog, socjoterapeuta.

Uzyskała dyplom psychologa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Jest również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych. Obecnie kończy studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia neuropsychologiczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Na przestrzeni lat nieustannie zdobywa doświadczenie zawodowe pracując w przedszkolach, szkołach, oraz świetlicach socjoterapeutycznych. Prowadzi terapię indywidualną funkcji poznawczych oraz zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży. Zajmuje się planowaniem i prowadzeniem warsztatów tematycznych, treningów umiejętności społecznych, zajęć psychoedukacyjnych oraz  socjoterapeutycznych.

W Ośrodku Terapii Psychodynamicznej pracuje z dziećmi i młodzieżą poprzez kontakt indywidualny i prowadzenie zajęć grupowych. Obszarem jej zainteresowań jest wspieranie rodziców w doskonaleniu ich kompetencji wychowawczych.

Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Nina Czornak

 tel. 516 316 985

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny.

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uczestniczka czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, jest certyfikowanym Konsultantem Kryzysowym (nr. certfikatu: KK3/12/IPTK/2020).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach zajmujących się szeroko pojętą profilaktyką oraz w służbie zdrowia.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Marta Ślusar

tel.: 721 012 177

Psycholog, socjoterapeuta , psychoterapeuta psychodynamiczny.

Absolwentka psychologii WSEI, specjalność Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna oraz dwuletniego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uczestniczka czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Zawodowo zajmuje się udzielaniem wsparcia psychologicznego i prowadzeniem psychoterapii w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Zdrowia Psychosomatycznego Viamed – NFZ. Współpracuje ze świetlicą opiekuńczo – wychowawczą w zakresie psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej. Zajmuje się również pracą dydaktyczną jako nauczyciel akademicki w WSEI.

Obszarem jej pracy jest psychoterapia indywidualna z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Karol Ostrowski
tel.: 505 672 543
e-mail: k_ostrowski01@o2.pl

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu: SP/1732/2020), psychoterapeuta psychodynamiczny – w trakcie szkolenia.

Absolwent psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończył specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnień rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Uczestnik czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W Ośrodku Terapii Psychodynamicznej prowadzi psychoterapię indywidualną z młodzieżą i osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP. W swojej praktyce kieruje się zasadami kodeksu etyczno – zawodowego psychologa oraz kodeksu etycznego psychoterapeuty. Doświadczenie zawodowe zdobył w placówkach służby zdrowia. Stale dba o podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych dzięki aktywnemu uczestnictwu w konferencjach, kursach i szkoleniach.