Jesteśmy zespołem psychoterapeutów pracujących w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Uważamy, że słowa i czyny znaczą coś więcej niż tylko świadome intencje. W terapii mamy na celu nie tylko chwilową ulgę czy wyeliminowanie dokuczliwych objawów, ale głębszą zmianę nieświadomego, uwewnętrznionego wzorca relacji, który często stanowi przyczynę powtarzających się problemów. Tak rozumiana terapia daje człowiekowi szanse wzmocnienia sił psychicznych, trwałego przepracowania swych problemów i sięgnięcia po bardziej dojrzałe sposoby budowania relacji. Umożliwia to przeżywanie satysfakcji w życiu pomimo doświadczanych przeszkód i konfliktów, których nie sposób uniknąć.

Beata Hawryłko-Zygmunt

tel.: 508 059 701

Certyfikowana psychoterapeutka PTPPd (certyfikat nr. 65), socjoterapeutka i superwizorka socjoterapii PTP (certyfikat nr. 29) oraz treningu interpersonalnego, trener I i II stopnia PTP (certyfikat nr. I/107,II/ 437,S/103), certyfikowany psychoterapeuta terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (Transference – Focused Psychotherapy) międzynarodowego towarzystwa ISTFP. Głównym obszarem jej zaangażowania jest psychoterapia indywidualna osób dorosłych i psychoterapia grupowa. W Ambulatorium Leczenia Zaburzeń Osobowości OTP  prowadzi diagnozę i terapię psychodynamiczną w oparciu o model relacji z obiektem Otto F. Kernberga (TFP).

Jako współpracownik merytoryczny Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego prowadzi zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

Posiada doświadczenie i kwalifikacje w prowadzeniu superwizji indywidualnej i grupowej w obszarze psychoterapii, socjoterapii i treningu interpersonalnego.

Agnieszka Nowak

tel.: 608 670 617

W ramach praktyki prywatnej zajmuje się psychoterapią indywidualną młodzieży i osób dorosłych.

Absolwentka Wydziału Psychologii KUL i Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Certyfikowana psychoterapeutka  PTPPd  (certyfikat nr. 118), certyfikowana socjoterapeutka  i superwizorka socjoterapii PTP (certyfikat nr. 35)  i PSS (certyfikat nr. 16) i  licencjonowana trenerka PTP (certyfikat nr. I/111).

Współpracownik merytoryczny Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.  Prowadzi zajęcia na pierwszym roku  Psychodynamicznego  Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Lublinie oraz superwizje szkoleniowe.

Obszarem pracy i zainteresowań jest relacja między rodzicami i dziećmi przez cały okres rozwojowy. Wspiera rodziców biologicznych jak i adopcyjnych. Współinicjatorka w 2003 programu  „Szczęśliwa rodzina”  skierowanego do rodziców przygotowujących się do macierzyństwa i dzieci do lat 3. Specjalizuje się w konsultacjach wzmacniających umiejętności wychowawcze rodziców mających dorastające dzieci. W ramach ambulatorium pracy z dziećmi i młodzieżą  wspiera rodziców w towarzyszeniu dzieciom w rozwoju.

Członkini PTPPd, PTP, PSSiT. Uczestniczy w konferencjach i seminariach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Magdalena Piotrkowska

tel.: 605 221 456

Psycholog kliniczny (nr. LBL 0023), certyfikowany psychoterapeuta PTPPd (certyfikat nr. 119), certyfikowany psychoterapeuta psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (Transference-Focused Psychotherapy – TFP), trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (rekomendacja nr. 215). Współpracownik merytoryczny i superwizor szkoleniowy  Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego prowadzący zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Członek Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (III kadencja). Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych z zaburzeniami osobowości. Nadal uczestniczy w całościowym kilkuletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości – Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu (TFP), organizowanym przez Personality Disorders Institute Weill Medical Collage of Cornell University (USA) pod superwizją dr Sergio Dazzi.

Mateusz Łukasik

tel.: 601 643 073

W ramach praktyki prywatnej zajmuje się pomocą psychologiczną oraz prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży, jak również  terapię par i małżeństw w ujęciu psychodynamicznym. Pracę poddaje regularnej superwizji.

Psycholog (UMCS), psychoterapeuta. Ukończył 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (kursy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej z dorosłymi i młodzieżą, pracując w systemie oświaty, systemie opieki społecznej i opieki zdrowotnej (poradnia psychologiczna, poradnia zdrowia psychicznego).

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

www: MateuszLukasik.pl

dr Anna Pańczak (Zaborska)

tel.: 505 509 393

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny oraz certyfikowany psychoterapeuta psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (Transference-Focused Psychotherapy – TFP), certyfikowany specjalista psychiatrii środowiskowej PTP (nr. certyfikatu: 160/2011).

Ukończyła 4-letnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uczestniczyła również w szkoleniu z zakresu psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP – psychoterapia przeznaczona dla osób z zaburzeniami osobowości) zorganizowanym przez International Society of Transference-Focused Psychotherapy. Obecnie uczestniczy w cyklu seminariów z psychoanalitycznej terapii par prowadzonych przez Mary Morgan i Stanleya Ruszczyńskiego z Tavistock Relationships w Londynie.

Jest doktorem nauk medycznych i wieloletnim pracownikiem II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej USK nr 1 w Lublinie. Ma bogate doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne w pracy z osobami z trudnościami osobowościowymi, zaburzeniami osobowości (m.in. osobowość borderline, osobowość narcystyczna), zaburzeniami nerwicowymi i depresyjnymi oraz z osobami po kryzysie psychotycznym. Swoją pracę regularnie superwizuje u superwizorów PTPPd oraz ISTFP.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz International Society of Transference-Focused Psychotherapy.

Od 2018 roku jest prezesem Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

www: LublinPsycholog.pl

Agnieszka Pitura

tel.: 512 234 741

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową z osobami dorosłymi i młodzieżą.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach służby zdrowia, placówkach oświatowych i systemie opieki społecznej.

dr Mariola Stecka

tel.: 504 183 587

Psycholog, dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna, w trakcie procesu certyfikacji. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracę poddaje regularnej superwizji. Doświadczenie zdobywała w placówkach służby zdrowia, oraz placówkach akademickich. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

 

Karolina Sobot-Kasperska

tel.: 505 034 313

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. Uczestnik  Szkoły Psychoterapii realizowanej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  Prowadzi psychoterapię indywidualną  oraz grupową dzieci i młodzieży. Współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży SANUS w Lublinie. Doświadczenie zdobywała współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz placówkami oświatowymi. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz sekcji Psychoterapii dzieci i młodzieży.

Ewelina Zapała

tel.: 509 548 779

Psycholog, psychoterapeutka, socjoterapeutka, specjalistka psychoterapii uzależnień (numer certyfikatu: SP/1416/2017).

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła 4 – letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej i Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (kursy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) oraz specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnień rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach służby zdrowia. Obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Centrum Medycznym Przyjaźni.

Aleksandra Oczkowska

tel.: 502 601 694

Pracuje terapeutycznie indywidualnie z dziećmi i młodzieżą.

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  w Lublinie. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uczestniczka 2-letniego specjalizacyjnego kursu Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych i organizacjach pozarządowych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Magda Zielniak

tel.: 533 886 111

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny.

Absolwentka UMCS w Lublinie na kierunku psychologii klinicznej. Ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w placówkach opieki społecznej, Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień oraz w praktyce prywatnej. Zajmuje się pomocą psychologiczną oraz prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Joanna Dras

tel.: 574 180 690

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a następnie 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzoną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywa w placówkach służby zdrowia, pracując w systemie oświaty, a także prowadząc warsztaty i szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji psychospołecznych. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Jagoda Trymczuk

tel.: 506 428 518

Psycholog, psychoterapeutka.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka 4-letniej Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w służbie zdrowia oraz organizacjach pozarządowych. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Joanna Romanek

tel.: 733 055 877

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (kursy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Prowadzi psychoterapię indywidualną z osobami dorosłymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach służby zdrowia.

Nina Czornak

tel.: 516 316 985

Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, jest certyfikowaną Konsultantką Kryzysową (nr. certyfikatu KK3/12/IPTK/2020).

Obecnie jest w trakcie dwuletniej specjalizacji z Psychodynamicznej Psychoterapii Dzieci i Młodzieży prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Prowadzi psychoterapię indywidualną skierowaną zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do osób dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji

Marta Ślusar

tel.: 721 012 177

Psycholog, socjoterapeutka, psychoterapeutka psychodynamiczna

Absolwentka psychologii WSEI, specjalność Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna oraz dwuletniego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Zawodowo zajmuje się udzielaniem wsparcia psychologicznego i prowadzeniem psychoterapii w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Zdrowia Psychosomatycznego Viamed – NFZ. Współpracuje ze świetlicą opiekuńczo – wychowawczą w zakresie psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej. Zajmuje się również pracą dydaktyczną jako nauczyciel akademicki w WSEI.

Obszarem jej pracy jest psychoterapia indywidualna z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Karol Ostrowski

tel.: 505 672 543

Psycholog (nr. dyplomu: 111051), certyfikowany psychoterapeuta uzależnień (nr. certyfikatu: SP/1732/2020) i specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień (nr. dyplomu: 040/2023.2/206), psychoterapeuta psychodynamiczny – w trakcie szkolenia.

Absolwent Wydziału Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończył specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnień rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, uzyskując certyfikat psychoterapeuty uzależnień, a następnie zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień, nadawany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Kierownik nadzorujący przebieg szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie uzależnień i współpracownik dydaktyczny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie. Uczestnik czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

W Ośrodku Terapii Psychodynamicznej prowadzi psychoterapię indywidualną z młodzieżą i osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kieruje się zasadami kodeksu etyczno – zawodowego psychologa i psychoterapeuty. Doświadczenie zawodowe zdobył w placówkach służby zdrowia. Stale dba o podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, dzięki aktywnemu uczestnictwu w konferencjach, kursach i szkoleniach.