Ośrodek

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej założyłyśmy w 2004 roku. Jako pierwsi w Lublinie, pracujemy w nim psychoterapeutycznie i szkoleniowo w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Główny zespół ośrodka tworzą wyszkoleni psychoterapeuci, ściśle współpracujący i poddający swoją pracę superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Od początku istnienia Ośrodka jest w nim prowadzony pierwszy rok Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Terapii Młodzieży.

Paradygmat psychodynamiczny w psychoterapii umożliwia leczenie większości pacjentów i pozwala na osiąganie trwałych efektów, tzn. utrzymujących się powyżej 3 lat od zakończenia procesu terapeutycznego.

Podejście psychodynamiczne zakłada, że problemy psychiczne wynikają z niekorzystnego sposobu rozumienia relacji z innymi i z otaczająym światem.  Terapeuta psychodynamiczny stara się zrozumieć życie psychiczne pacjenta, jego emocje, nieświadome pragnienia i konflikty. Wymaga to refleksji nad jego nieświadomością i mechanizmami obronnymi. Interwencja terapeutyczna ma na celu umożliwić pacjentowi inny sposób spostrzegania siebie i otaczającego świata.