Ośrodek

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej ul. Czechowska42/4 i ul. Głęboka 10-12/34,  Beata Hawryłko – Zygmunt, Agnieszka Nowak, Magdalena Piotrkowska S.C. powstał w 2004 rokuw wyniku połączenia istniejących od wielu lat na rynku lubelskim działalności gospodarczych w obszarze usług psychologiczno – psychoterapeutycznych leczniczych i szkoleniowych. Jako pierwsi w Lublinie pracujemy w nim psychoterapeutycznie i szkoleniowo w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Główny zespół ośrodka tworzą wyszkoleni psychoterapeuci, ściśle współpracujący i poddający swoją pracę superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Od początku istnienia Ośrodka jest w nim prowadzony pierwszy rok Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Terapii Młodzieży.

Podejście psychodynamiczne zakłada, że problemy psychiczne wynikają z niekorzystnego sposobu rozumienia relacji z innymi i z otaczającym światem. Terapeuta psychodynamiczny stara się zrozumieć życie psychiczne pacjenta, jego emocje, nieświadome pragnienia i konflikty. Wymaga to refleksji nad jego nieświadomością i mechanizmami obronnymi. Interwencja terapeutyczna ma na celu umożliwić pacjentowi inny sposób spostrzegania siebie i otaczającego świata.

Celem stworzenia filii Ośrodka Terapii Psychodynamicznej przy ulicy Głębokiej 10-12/34 jest rozszerzenie oferty poprzez wykorzystanie dotychczasowego doświadczenia i zaoferowanie wielospecjalistycznej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego oraz stworzenie miejsca oferującego kompleksowy system opieki psychiatryczno – psychoterapeutycznej  dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

Oferta skierowana jest dla dzieci i młodzieży i ich rodzin potrzebujących leczenia różnorodnych zaburzeń emocjonalnych i społecznych. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży są diagnozowane na coraz wcześniejszym etapie rozwoju, a ich skala w ostatnich latach stale wzrasta. Pojawiają się nowe przejawy trudności i zaburzeń, wobec których państwowy system opieki w tym obszarze jest niewystarczający i rodzice szukają pomocy w sektorze prywatnym.  Typowe niegdyś objawy neurotyczne, lękowe, z którymi zazwyczaj zgłaszali się pacjenci od kilkunastu lat są wypierane przez objawy związane z ciałem jak samouszkodzenia, zaburzenia jedzenia, uzależnienia, tendencje samobójcze czy alienację społeczną. System  leczenia takich zaburzeń wymaga sztywnej ramy i struktury, opartej na prawidłowej diagnozie, specyficznych strategiach, taktykach i technikach. Taka możliwość pomocy oparta jest o psychodynamiczną teorię leczenia zaburzeń osobowości. Nasz zespół od wielu lat uczy się i pracuje w amerykańskim modelu pracy jakim jest Terapia Skoncentrowana na Przeniesieniu (TFP). Nasza oferta jest odpowiedzią na istniejące na rynku lubelskich duże zapotrzebowanie usług psychologicznych i psychoterapeutycznych. Wieloletnie doświadczenie wspólniczek i dysponowanie zespołem wyszkolonej kadry gwarantuje zaoferowanie usługi spełniającej wysokie  standardy merytoryczne, które są innowacyjne i konkurencyjne wobec innych podmiotów działających na rynku. Proponowany pacjentom spójny system pomocy, który stwarzając określone warunki uwzględniający specyfikę ich trudności umożliwia im większa szanse na utrzymanie się w procesie terapii i pozwala na stopniowe zmiany struktur psychicznych i stylu funkcjonowania.

Omawiany model pracy wymaga specjalistycznej diagnozy i konsultacji z licznymi specjalistami (psychiatra, dietetyk, specjalista terapii uzależnień) oraz poddawania procesu terapeutycznego superwizji, jak to ma miejsce  w naszym Ośrodku. Cały zespół jest wykształcony w jednolitym spójnym nurcie psychoterapii i stale podlega superwizji
u superwizorów w Polsce, jak również za granicą.