Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapia psychodynamiczna dorosłych polega na analizie zdarzeń  w życiu pacjentów, na pracy nad relacjami interpersonalnymi i na rozumieniu tego co pacjenci przeżywają, jakie mają myśli, jakie są ich pragnienia, często nieświadome. Terapeuta w trakcie większości sesji zachowuje się „neutralnie” po to, aby umożliwić „przeniesienie się” emocji pacjenta do samego siebie lub umożliwić odtworzenie się specyficznego typu relacji, które pacjent ma lub miał z ważnymi osobami w swoim życiu. Lecząca jest możliwość uzyskania w relacji pacjent-psychoterapeuta korektywnych doświadczeń, czyli odtworzenie pierwotnych urazowych wspomnień, ale tak aby tego urazu nie powtarzać, a zmienić sposób rozumienia siebie, otaczającego świata, relacji z innymi ludźmi, które wynikają z doświadczeń z najwcześniejszych relacji.

Psychoterapia pomaga osobom, które doświadczają lub doświadczyły: 

 • wszelakiego rodzaju trudności w relacjach z ludźmi;
 • problemów w relacji małżeńskiej, partnerskiej, rodzinnej;
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem i emocjami;
 • depresji, melancholii, stanów obniżonego nastroju;
 • zaburzeń dwubiegunowych;
 • żałoby;
 • poczucia innej straty, utrata pracy, zdrowia, rozwód itp.;
 • lęków o różnym podłożu;
 • nerwic;
 • fobii;
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych;
 • bezsenności;
 • osamotnienia, izolacji;
 • myśli samobójczych;
 • nieśmiałości;
 • nadpobudliwości;
 • odczuwają dolegliwości somatyczne (chorobowe)  bez wyraźnej przyczyny medycznej – choroby psychosomatyczne;
 • cierpią na przewlekłe choroby;
 • cierpią na zaburzenia odżywiania. np. anoreksja, bulimia, ortoreksja;
 • nadużyć emocjonalnych;
 • przemocy psychicznej, fizycznej;
 • traumatycznych przeżyć;
 • ataków paniki;
 • problemów z uzależnieniem;
 • nadmiernego stresu;
 • i wielu innych.

Psychoterapia indywidualna: regularne 50-minutowe spotkania z terapeutą (raz lub dwa razy w tygodniu) w stałym terminie i z tym samym terapeutą w następujących formach:

 • terapii krótkoterminowej obejmującej od kilku do kilkunastu spotkań (do 20 sesji terapeutycznych) w sytuacji, gdy obszar interwencji jest ograniczony do konkretnego problemu;
 • terapii długoterminowej trwającej 2-3 lata, gdy celem jest głębokie poznanie siebie i zmiana całokształtu funkcjonowania;
 • terapii wspierającej (interwencja kryzysowa) od jednego do kilku spotkań w celu przywrócenie równowagi psychicznej w trudnych sytuacjach życiowych.