Terapia par i małżeństw

Podejście psychodynamiczne do terapii par zakłada, że  trudności, których para doświadcza mają złożone przyczyny. Część z tych trudności związana jest z aktualnym kryzysem w związku, rozczarowaniem, trudnościami w komunikacji, lekceważeniem wzajemnych potrzeb.

Znaczna jednak ich część pochodzi z nieświadomych konfliktów wewnętrznych.

W rozwiązywanie naszych dylematów, dotyczących związków, zaangażowana jest nie tylko świadoma, ale głównie nieświadoma część naszej psychiki. Dotyczy to zarówno wyboru partnera życiowego, jak i pojawiających się później, codziennych dylematów czy konfliktów. Ta nieświadoma część właśnie, częstokroć sprawia, że problem który pozornie wydaje się łatwy do rozwiązania powraca jak bumerang, robiąc emocjonalne spustoszenie w relacji.

Dzieje się tak, ponieważ uwewnętrznione wzory relacji z ważnymi osobami z przeszłości determinują sposób wchodzenia w związki i funkcjonowanie w nich w życiu dorosłym.

Psychodynamiczna koncepcja terapii par uwzględnia zarówno wymiar interpersonalny, jak i intrapsychiczny skupiając się na konfliktach wewnętrznych małżonków.

Na terapię warto wybrać się gdy w związku następuje m.in.:

  • zakłócenie wzajemnych relacji,
  • silna zależność od siebie i trudności w zachowaniu autonomii,
  • wzrost obojętności,
  • próby manipulowania partnerem ,
  • frustracja wzajemnych potrzeb i oczekiwań,
  • zaniepokojenie z powodu przerzucania własnych trudnych doświadczeń na współmałżonka,
  • oziębłość seksualna,
  • perspektywa rozpadu.

Terapia w tej formie ma na celu wzmocnienie siły ego poszczególnych osób w związku i uświadomienie istoty konfliktów wewnętrznych, które mają wpływ na wzajemną relację. Jest to podstawą do rozwiązania trudności pary.

Terapię par prowadzi dwoje psychoterapeutów. Sesje trwają 60 min. i odbywają się raz w tygodniu. W naszym ośrodku terapię par i małżeństw prowadzi duet terapeutyczny Anna PańczakMateuszem Łukasikiem.

Osoby zainteresowane ustaleniem terminu konsultacji prosimy o bezpośredni kontakt z nimi.