Superwizja

Zapraszamy do udziału w superwizji grupowej lub indywidualnej prowadzonej z perspektywy psychodynamicznej przez certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Superwizje grupowe odbywają się w formie grupy balintowskiej, gdzie uczestnicy dzielą się skojarzeniami na temat superwizowanej pracy. Bardzo często te skojarzenia odzwierciedlają relację terapeutyczną, a przede wszystkim wzbogacają rozumienie uczuć i zachowań pacjenta oraz terapeuty.

Superwizja uważana jest za coś oczywistego i korzystnego w kształceniu oraz w doskonaleniu kompetencji zawodowych specjalistów. Teoria jaką posługujemy się w pracy z pacjentami zmniejsza niepokój w pracy, pozwala nazwać i określić to co jest niejasne w pacjencie. Dobra i spójna wiedza psychoterapeutyczna daje pociągającą perspektywę rozumienia drugiego człowieka. Jednak często jest to „zrozumienie teoretyczne” bez prawdziwego poznania. Superwizja pozwala na emocjonalne zrozumienie relacji między pacjentem a terapeutą, tego co jest nieświadomie odtwarzane i często niezauważane przez terapeutę.

Superwizje grupowe w formie grupy Balintowskiej oraz superwizje indywidualne prowadzą:

Agnieszka Nowak

Magdalena Piotrkowska

Beata Hawryłko-Zygmunt