Jak wygląda pierwsza wizyta u psychoterapeuty?
Jak mam się przygotować?
Na jak intymne pytania będzie trzeba odpowiedzieć?
Czy psychoterapeuta nie zdradzi nikomu problemu, o którym opowiem?
Takie pytania ale i wiele innych pojawia się bardzo często na łamach for internetowych lub w trakcie rozmowy między przyjaciółmi, którzy spotkali się na kawę, aby porozmawiać „od serca”.

Pierwszy krok i decyzja o umówieniu się na spotkanie z psychoterapeutą lub psychologiem znaczy, że czujesz, że pomoc jest Ci potrzebna i masz odpowiednią motywację. 

Każda osoba wizytę u tego samego specjalisty może odczuć trochę inaczej. Dla jednej osoby psychoterapeuta może wydać się zbyt milczący i mało dostępny, a ktoś inny powie, że był skupiony i uważnie słuchał co ma się do powiedzenia.

Nie ma powodu obawiać się wizyty u psychologa, jego reakcji czy faktu, że trzeba dzielić się z nim swoimi problemami i przeżyciami. Psychoterapeutę, jak i psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa i zwolniony z niej może zostać jedynie przez sąd lub prokuraturę i to tylko wtedy kiedy wobec pacjenta toczy się postępowanie a specjalista jest świadkiem w takiej sprawie (ale takie sytuacje zdarzają się częściej w filmach niż w rzeczywistości). To czego można się spodziewać  to neutralności, zainteresowania, spokojnego i fachowego podejścia.

Wizyta trwa około 50 minut. W czasie pierwszej wizyty psychoterapeuta czy psycholog będą przede wszystkim słuchał. Jeżeli będzie zadawał pytania to takie, które pozwolą mu lepiej Ciebie zrozumieć i poznać. Spotkanie może zacząć od pytania: Co Pana do mnie sprowadza? Kolejne pytania to np.: Czego ogólnie dotyczą Pana problemy? lub Jak Pan rozumie swoje trudności? Co obecnie Pani robi w życiu (pracuje? uczy się?)? Proszę opowiedzieć mi o swoich przyjaciołach? Będziecie też rozmawiać o celu Twojej wizyty i czego oczekujesz od wizyty u specjalisty.

Celem pierwszej wizyty jest przede wszystkim ustalenie na czym polega problem, z którym zgłaszasz się i czy kwalifikuje się do psychoterapii.

Opr. Mateusz Łukasik