Jest to jedno z trudniejszych pytań. Przede wszystkim wynika to z tego, że czas trwania leczenie zależy od wielu czynników. Długość terapii niekiedy wynika z założeń teoretycznych modelu psychoterapii.

Są szkoły psychoterapeutyczne, które większość zaburzeń zawsze starają się leczyć w jak najkrótszym czasie ? do usunięcia objawów (np. do ustąpienia napadów paniki, kołatania serca) ? wówczas pacjent uważany jest za wyleczonego. Inne modele psychoterapii uważają, że podczas leczenia pierwsze ustępują objawy, jednak niezrozumienie i nieuświadomienie ukrytych konfliktów i przyczyn zaburzeń może w krótkiej przyszłości prowadzić do nawrotu tych objawów. Odrębną kwestią jest to, że psychoterapia w NFZ jest z finansowych powodów ograniczona w czasie.

Przede wszystkim czas trwania psychoterapii głównie zależy od rodzaju problemu i od osobowości pacjenta. Psychoterapeuci w naszym ośrodku na pierwszych spotkaniach (tzw. spotkania konsultacyjne) starają się oszacować spodziewany czas trwania terapii np. poprzez diagnozę struktury osobowości. Nawet podczas konsultacji można również uzyskać doraźną pomoc psychologiczną ? lepiej zrozumieć swoje problemy z jakimi się zmagasz. Jednak ostateczną decyzję o podjęciu psychoterapii podejmuje pacjent.

opr. Mateusz Łukasik