Jest to jedno z trudniejszych pytań. Przede wszystkim wynika to z tego, że czas trwania leczenie zależy od wielu czynników. Długość terapii niekiedy wynika z założeń teoretycznych modelu psychoterapii.

Są szkoły psychoterapeutyczne, które większość zaburzeń zawsze starają się leczyć w jak najkrótszym czasie do usunięcia objawów (np. do ustąpienia napadów paniki, kołatania serca) ? wówczas pacjent uważany jest za wyleczonego. Inne modele psychoterapii uważają, że podczas leczenia pierwsze ustępują objawy, jednak niezrozumienie i nieuświadomienie ukrytych konfliktów i przyczyn zaburzeń może w krótkiej przyszłości prowadzić do nawrotu tych objawów. Odrębną kwestią jest to, że psychoterapia w NFZ jest z finansowych powodów ograniczona w czasie.

Przede wszystkim czas trwania psychoterapii głównie zależy od rodzaju problemu i od osobowości pacjenta. Psychoterapeuci w naszym ośrodku na pierwszych spotkaniach (tzw. spotkania konsultacyjne) starają się oszacować spodziewany czas trwania terapii np. poprzez diagnozę struktury osobowości. Nawet podczas konsultacji można również uzyskać doraźną pomoc psychologiczną lepiej zrozumieć swoje problemy z jakimi się zmagasz. Jednak ostateczną decyzję o podjęciu psychoterapii podejmuje pacjent.

opr. Mateusz Łukasik