Psychoterapia indywidualna dorosłych

pine-branches-251114 (3)

Psychoterapia psychodynamiczna dorosłych polega na analizie zdarzeń  w życiu pacjentów, na pracy nad relacjami interpersonalnymi i na rozumieniu tego co pacjenci przeżywją, jakie mają myśli, jakie są ich pragnienia, często nieświadome. Terapeuta w trakcie większości sesji zachowuje się „neutralnie” po to, aby umożliwić „przeniesienie się” emocji pacjenta do samego siebie lub umożliwić odtworzenie się specyficznego typu relacji, które pacjent ma lub miał z ważnymi osobami w swoim życiu. Lecząca jest możliwość uzyskania w relacji pacjent-psychoterapeuta korektywnych doświadczeń, czyli odtworzenie pierwotnych urazowych wspomnień, ale tak aby tego urazu nie powtórzać, a zmienić sposób rozumienia siebie, otaczającego świata, relacji z innymi ludźmi, które wynikają z doświadczeń z najwcześniejszych relacji.

Psychoterapia indywidualna: regularne 50-minutowe spotkania z terapeutą (raz lub dwa razy w tygodniu) w stałym terminie i z tym samym terapeutą w następujących formach:

  • terapii krótkoterminowej obejmującej od kilku do kilkunastu spotkań (do 20 sesji terapeutycznych) w sytuacji, gdy obszar interwencji jest ograniczony do konkretnego problemu;
  • terapii długoterminowej trwającej 2-3 lata, gdy celem jest głębokie poznanie siebie i zmiana całokształtu funkcjonowania;
  • terapii wspierającej (interwencja kryzysowa) od jednego do kilku spotkań w celu przywrócenie równowagi psychicznej w trudnych sytuacjach życiowych.