birch_grove_forest_500
Na czym polega udział w grupie terapeutycznej?

Uczestnictwo w grupie terapeutycznej stwarza możliwość przede wszystkim przyjrzenia się swoim relacjom interpersonalnym. Po pierwsze grupa psychoterapeutyczna stanowi system, w którym rządzą bardzo podobne zasady jak w każdej innej grupie w naszym życiu (np. rodzinie, grupie przyjaciół, zespole, w którym pracujemy). Dlatego w grupie uczestnicy zwykle powtarzają swój utrwalony sposób wchodzenia w relacje z innymi, „ulubione” role, stosują podobne mechanizmy jak w życiu codziennym. Co więcej, trudności psychiczne bardzo często mają źródło w relacjach z innymi i właśnie w tych relacjach się przejawiają. Zatem indywidualne trudności uwypuklają się w relacjach z uczestnikami grupy, jak i z prowadzącymi grupę. Uczucia jakie przeżywa się biorąc udział w grupie terapeutycznej,  przypominają uczucia towarzyszące nam w każdym innym środowisku.

Powtarzanie się w grupie sytuacji znanych z przeszłości samo w sobie nie jest celem grupy, ani czynnikiem pomagającym. Sednem jest umowa na ujawnianie emocji związanych ze wszystkimi aspektami bycia w grupie, jak i konkretnymi w niej zdarzeniami. Poprzez nazywanie tego, co przeżywamy (samemu lub przez innych uczestników) przestajemy być targani emocjami, a decydujemy się sprawdzać, na ile są one adekwatne do sytuacji. Daje to szansę spojrzenia na te trudności z innej perspektywy (usłyszenie jej z ust innych uczestników), lepszego poznania siebie, swoich charakterystycznych sposobów postępowania i budowania relacji z ludźmi, aby w rezultacie w bezpiecznych i życzliwych warunkach spróbować nauczyć się tych skuteczniejszych i bardziej satysfakcjonujących.

Dla kogo?

Dla osób, które:

  • odczuwają trudności w relacjach interpersonalnych i chcą zrozumieć ich źródło;
  • pomimo zmiany miejsca, środowiska, relacje z nowymi osobami nadal nie są satysfakcjonujące;
  • doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu;
  • przeżywają kryzys z którym nie potrafią sobie samemu poradzić;
  • odczuwają brak satysfakcji z życia, chcą dokonać zmian;

Korzyści z uczestnictwa w grupie terapeutycznej:

  • lepsze rozumienie siebie, swoich zachowań, przeżywanych trudności;
  • lepsze radzenie sobie z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu
  • tworzenie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi osobami;
  • uzyskać wsparcia od innych osób znajdujących się w podobnym etapie życia.

Organizacja grupy

Grupa trwa w sposób ciągły od listopada 2016r. z przerwą wakacyjną we wrześniu. Spotkania odbywają się co tydzień we wtorki i trwają dwie godziny zegarowe od 19 do 21:00.

Grupa jest półotwarta, liczy do 10 osób. Uczestnicy grupy po co najmniej półrocznym udziale w terapii grupowej podejmują decyzję o tym, czy chcą kontynuować terapię, zakończyć ją lub skorzystać z innej formy pracy. Na miejsce osoby odchodzącej z grupy przychodzi kolejna.

Zapisy

Uczestnictwo w zajęciach poprzedzają conajmniej dwie konsultacje z osobą współprowadzącą grupę. Dokładnych informacji udzielają prowadzący. Zdecydowanych prosimy o wypełnienie formularza.  

Odpłatność

Uczestnictwo w grupie kosztuje 200 zł miesięcznie. Przyłączenie do grupy poprzedzone jest dwiema sesjami konsultacyjnymi, kosztują one po 100 zł (w czasie tygodnia bezpłatnych konsultacji (19-24 lutego 2018) z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją konsultacje do grupy terapeutycznej są bezpłatne).

Prowadzący grupę:

Mateusz Łukasik

tel.: 601 643 073

W ramach praktyki prywatnej zajmuje się pomocą psychologiczną i prowadzi psychoterapie z osobami dorosłymi i z młodzieżą. Pracę poddaje stałej superwizji.

Psycholog (UMCS), psychoterapeuta. Ukończył 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (kursy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej (psychoterapia, warsztaty tematyczno-rozwojowe, trening umiejętności psychospołecznych) z dorosłymi i młodzieżą (w systemie oświaty, systemie opieki społecznej, opieki zdrowotnej, jednostce wojskowej, organizacjach pozarządowych).

Uczestniczył we własnej, dwuletniej analizie grupowej (self-experience). Ukończył trzymiesięczny staż kliniczny na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i staż współprowadząc I rok zajęć w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Terapii Młodzieży.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

e-mail: mlukasik@osrodek-psychoterapii.pl

www: MateuszLukasik.pl

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Pracując w Ambulatorium Leczenia Zaburzeń Osobowości posługuje się metodą TFP (Transference-Focused Therapy – psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Absolwent Akademii Humanistycznej i studiów pedagogicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie w trakcie kształcenia przygotowującego do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ex CORDIS – Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii oraz na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.

e-mail: kjurkowski@osrodek-psychoterapii.pl

www: Jurkowski.edu.pl

 

Pracę z grupą superwizuje:

Beata Hawryłko-Zygmunt

tel.: 508 059 701

Certyfikowana psychoterapeutka (certyfikat nr 65), socjoterapeutka i superwizorka socjoterapii (certyfikat nr 29), trener I i II stopnia PTP (certyfikat nr 437). Prezes Oddziału Lubelskiego PTPPd.

Głównym obszarem jej zaangażowania jest psychoterapia indywidualna osób dorosłych, psychoterapia grupowa i terapia par w ujęciu psychodynamicznym. W Ambulatorium Leczenia Zaburzeń Osobowości OTP  prowadzi diagnozę i terapię psychodynamiczną w oparciu o model relacji z obiektem Otto Kernberga (TFP).

Jako współpracownik merytoryczny  KCP prowadzi zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Prowadzi również treningi interpersonalne i inne formy grupowe rozwoju  zawodowego osób pracujących w obszarze kontaktu z drugim człowiekiem.

Posiada doświadczenie i kwalifikacje w prowadzeniu superwizji indywidualnej i grupowej.

e-mail: bhawrylko@osrodek-psychoterapii.pl

www: BeataHawrylkoZygmunt.pl